چشم انداز

چشم انداز ایران زمین در پايان سال 1398 (پايان سال دهم برنامه استراتژيك)، از نظر جايگاه و اعتبار به شرح زير خواهد بود:

ایران زمین يک مدل و الگوي موفق از مديريتِ آموزش و پرورش نوين،‌ علمي و فناورانه، خواهد بود.

ایران زمین يك موسسه آموزشي شناخته شده کشور در زمينه ارائه خدمات مختلف آموزشي- تربيتي خواهد بود.

ایران زمین يک مؤسسه آموزشي پيشرو در زمينه بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و فني در حوزه هاي مديريت، يادگيري، روانشناسي، فناوري اطلاعات، سيستم هاي کيفيت و مستند سازي خواهد بود.

 

ایران زمین از يک برنامه كلان درسي به صورت جامع و‌ هماهنگ براي پايه هاي تحصيلي  برخوردار خواهد بود، که ضمن آنکه الزامات رسمي آموزش و پرورش را پشتيباني خواهد کرد، دستيابي دانش آموزان را به بينش، دانش و مهارت هاي مرتبط با زندگيِ فردي و اجتماعي در دنياي امروز تأمين مي کند.

 

ایران زمین داراي حداقل دو شعبه ديگر، مطابق با ويژگي هاي حداقليِ تصريح شده در بيانيه مأموريت ایران زمین و نيز مفاد ارزش هاي ایران زمین خواهد بود.

 

منوی دسترسی