رسالت موسسه

دبستان ایران زمین

پیش دبستان و دبستان دو زبانه ایران زمین در محیطی پر تلاش ، صمیمی و با نشاط سالیان متوالی است که مشغول تعلیم و تربیت پسرانی مستقل ، کوشا ، اندیشمند ، اجتماعی ، مسئولیت پذیر و متکی به نفس است . از زمانی که ایران زمین را پایه گذاری کردیم ، آینده ای روشن و امید بخش را انتظار نظاره داشتیم . امروز به لطف خدا مدرسه ما مدرسه ای با آموزش همه جانبه و پیشرو در امر آموزش است ، امروز ما دیگر فقط ریاضی و علوم را تدریس نمی کنیم بلکه سرفصل دروس ما عشق ، وفا و صمیمیت است و همواره تلاش می کنیم که بهترین را برای فرزندان ایران زمین فراهم کنیم.

 

موسسه آموزشی ایران زمین، به عنوان يک مرکز آموزشي غير دولتی پسرانه، در محدوده آموزش دوره هاي مختلف تحصيلي، با هدف بنيادين زير فعاليت مي كند:

ارايه الگويي موفق در مديريت آموزش و پرورش نوين، علمي و فناورانه مبتني بر ارزش هاي ديني، از طريق تلاش براي نيل به چهار هدف اصلي آموزش و پرورش براي قرن بيست و يکم: يادگيري براي دانستن، يادگيري براي توانستن، يادگيري براي زيستن و يادگيري براي با هم زيستن.

 

موسسه آموزشی ایران زمین استاندارد ISO9001:2000 را به عنوان الگوي سيستم مديريت کيفيت خود برگزيده و با پيروي از اين الگو، و التزام به برآورده ساختن الزامات و بهبود مستمر اثربخشيِ آن، در جهت دستيابي سهل تر و سريع تر به راهبردهاي اساسي زير تلاش مي کند:

پرورش انسان هايي با توانايي هاي لازم براي ايفاي نقش موثر و خلاق در جامعه

پرورش انسان هايي با مهارت هاي لازم براي زندگي در دنياي پيچيده و متحول امروز

پرورش انسان هايي با توانايي ها وآمادگي هاي لازم براي ادامه تحصيل پرورش انسان هايي با باورهاي مذهبي، اخلاقي، فرهنگي و هنري موثر

 

موسسه آموزشی ایران زمین با پايبندي به اصل محوريت دانش آموز در فرآيند يادگيري، و نيز اعتقاد، تعهد و التزام به ارزش هاي بنيادين زير:

توجه و احترام عميق به ارزش ها، عقايد و باورهاي ديني، برپايه انديشه

توجه و احترام عميق به نامحدود بودن توانايي هاي انسان براي رشد و تعالي

 

حفظ اعتماد، اطمينان و رضايت مشتريان خود را براي موفقيت خود ضروري مي داند و بر تعهد خويش نسبت به ارزش هاي سازماني زير تصريح مي كند:

صداقت اعتماد (به يكديگر)

توسعه و پيشرفت احساس مسووليت(مسووليت پذيري)

سخت کوشي و وفاداري سازماني

 

عملکرد سيستمي محتوا و مفاد اين رسالت ، كه طبق مكانيزم هاي مشخص و مؤثري در موسسه معرفي گرديده است، چارچوب اصلي تعيين و بازنگري اهداف كيفيت ایران زمین را تشكيل خواهد داد. بر همين اساس تمامي مديران و كاركنان ایران زمین خود را موظف مي دانند ضمن درك كامل اين خط‌مشي كيفيت و اهداف، راهبردها و ارزش هاي تصريح شده در آن، حركت ایران زمین را در راستاي تحقق آن تضمين نمايند.

منوی دسترسی