درخواست شعبه

فرم درخواست شعبه

 • اطلاعات درخواست کننده شعبه

  پایه تحصیلی(دوره) :

  *

  شهر:

  *

  منطقه:

  *

  جنسیت مورد درخواست شعبه :

  *

  نام:

  *

  نام خانوادگی :

  *

  شماره ملی :

  *

  وضعیت ملک :

  *

  کاربری ملک :

  *

  در حال حاضر مدرسه ای هستید که قصد تبدیل آن به شعبه ای از ایران زمین را دارید؟

  *

  سابقه آموزشی و تحصیلاتی خود را توضیح دهید :

  *

  ایمیل :

  تلفن ثابت :

  *

  تلفن همراه :

  *

 

 

- استفاده از نام مجموعه مدارس ایران زمین در تابلوی مدرسه

- اجازه استفاده از مجوز مجموعه مدارس ایران زمین در شهر تهران

- بررسی شرایط و ارائه مجوز در شهرستان ها

- اطلاع رسانی عمومی کشوری در حوزه ی دیجیتال و غیر دیجیتال به عنوان شعبه جدید مجموعه مدارس ایران زمین

- اجرای فرآیند ثبت نام در هر مدرسه

- استفاده از سامانه آموزش از راه دور کشوری یکپارچه مجموعه مدارس ایران زمین

- ارائه سیستم آموزشی بر اساس روش IB

- ارائه سیستم آموزشی زبان دوم (زبان انگلیسی)

- ارائه سیستم آموزشی زبان سوم ( فرانسه، آلمانی، اسپانیایی، چینی ) بصورت همزمان

- جذب و استخدام و احراز صلاحیت همکاران آموزشی در شعبه

- تأمین نیروی شعب درصورت نیاز

- آموزش  نیروهای موجود شعبه

- برگزاری جلسات جذب دانش آموزان و معارفه با والدین

 

منوی دسترسی