صفحه اصلیدپارتمان ورزش و سلامت

صفحه

دپارتمان ورزش و سلامت

ورزش

واحد ورزش و سلامت مجموعه مدارس ایران زمین در امر تغذیه، مشاوره، پیکرسنجی و ارائه پکیج سلامتی به کودکان و خانواده‌ها فعالیت می کند.

هر کدام از دانش‌آموزان در ابتدای امر در تست های ورزشی مربوطه شرکت می‌کنند و بنا به آناتومی بدن و استعداد خود در یکی از رشته‌های ورزشی ذیل شرکت می کنند. مدرسه با بهره‌گیری از متخصصین و قهرمانان ملی پس از جلسات مشاوره با خانواده‌های محترم،  بهترین برنامه ورزشی و تغذیه را به گونه ای ارائه می دهد که پس از دوره ابتدایی در رشته ورزشی خاص خود حرفی برای گفتن خواهند داشت.