صفحه اصلیاخبارآخرین نشست شورا

جزئیات خبر

۳۰ خرداد ۱۳۹۴
آخرین نشست شورا

شوراي دانش آموزي فرصتي است مناسب براي مشارکت عملي دانش آموزان در توسعه و تقويت فعاليت هاي آموزشي ، تربيتي و فرهنگي مدرسه . شوراي دانش آموزي تمرين مسوليت پذيري و مشارکت جويي دانش آموزان در امور مدرسه است.

ما ایران زمینی ها در مقابل آنان آنگونه سخن خواهیم گفت که در مقابل نمایندگان مردم و مجلس سخن می گوییم. چرا که نمایندگان آینده ساز ایران زمین همین هایی هستند که امروز پشت نیمکت های مدارس ما درس می خوانند نمایندگان منتخب در ساعات میانی روز در آخرین نشست رسمی شورای دانش آموزی حاضر شده و همچون نمایندگان مجلس با تکیه بر کرسی های خود آخرین جلسه‌ی شورای دانش آموزی را برگزار کردند.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :