صفحه اصلیاخبارنمایشگاه کاردستی با وسایل بازیافتی

جزئیات خبر

۸ بهمن ۱۳۹۸
نمایشگاه کاردستی با وسایل بازیافتی

 همه چيز از جمله زمين پهناور ما انسان ها در حال تغيير و دگرگونى است،ما نسبت به قبل منابع كمترى در دست داريم ، زمين و آسمان ما مدام در حال تهديد توسط انواع آلودگى هاى مختلف است.

از آتش سوزى هاى جنگل هاى مختلف در سرتاسر دنيا گرفته تا آلودگى اقيانوس ها و آب ها و يا گاز هاى گلخانه اى و نازك شدن لايه اوزون همه و همه دست در دست هم داده اند تا ما نگران محيط زيست خود باشيم،در اين ميان وظيفه ى ما به عنوان يك انسان مدرن اين است كه اندازه خودمان قدم برداريم و چراغى در تاريكى روشن كنيم. فرهنگ سازى كنيم و سعى كنيم راه هاى كوچك موثر را براى نجات كره ى زمين ارزشمند خود امتحان كنيم. با اين رويكرد پيش دبستانى هاى مجموعه ايران زمين با ابزار آلات ساده ى بازيافتى نمايشگاه كوچكى ترتيب داده اند و شروع كردند به ساختن و خلق كردن ايده هاى كوچك تا نشان بدهند با همين چيزهاى كوچك و دم دستى هم مى توان كاردستى هاى جذاب و ابزار آلات به درد بخورى را تهيه كرد.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :