صفحه اصلیاخبارشوراى دانش آموزى

جزئیات خبر

۴ دي ۱۳۹۸
شوراى دانش آموزى

 بدون شك ارتقا حس مسئوليت پذيرى با دخيل كردن دانش آموزان در امر تصميم گيرى در شوراى دانش آموزى تحقق مى يابد. شوراى دانش آموزى مجموعه" ايران زمين" متشكل از منتخبين بچه هاى دبستان درصدد پيگيرى امور رفاهى،فرهنگى،آموزشى و تربيتى ساير دانش آموزان با انرژى و هيجان زيادى تشكيل مى شود و دانش آموزان با همفكرى همديگر و مديريت معاونت فرهنگى و جناب" آقاى ذهبى" بنيانگذار مجموعه "ايران زمين" قدم هاى مؤثرى را در اين زمينه برميدارندارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :