صفحه اصلیاخباراولين جلسه ى اولياء و مربيان براى آشنايى با دپارتمان هاى مختلف مجموعه ى "ايران زمين"

جزئیات خبر

۲۴ مهر ۱۳۹۸
اولين جلسه ى اولياء و مربيان براى آشنايى با دپارتمان هاى مختلف مجموعه ى "ايران زمين"

اولين جلسه ى اولياء و مربيان براى آشنايى با دپارتمان هاى مختلف مجموعه ى "ايران زمين" هفته ى گذشته برگزار شد

دپارتمان های مختلف مجموعه ى "ايران زمين" با معرفى سياست ها و برنامه هاى كارىِ خود، برنامه هاى يكسال آينده ى مجموعه ى بزرگ "ايران زمين" را براى اوليا شرح دادند و پل ارتباطى موثرى از طريق اين آشنايى براى اوليا ايجاد شدارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :