صفحه اصلیاخبارتیزهوشان و ریاضیات پایه

جزئیات خبر

۱۵ دي ۱۳۹۳
تیزهوشان و ریاضیات پایه

کلاس های تیزهوشان و ریاضیات پایه با حضور اساتید برجسته در این زمینه و به منظور تقویت هرچه بیشتر و حفظ آمادگی فرزندان ایران زمین در حال برگزاری می باشد...

در ادامه روند آموزشی فرزندان عزیزمان دوره کلاس های تیزهوشان و نیز ریاضیات پایه برای آمادگی هرچه بیشتر فرزندان عزیزمان و تلاش برای کسب افتخارات دوباره در عرصه های علمی و آموزشی مطابق با موارد زیر در حال برگزاری است:

34 ساعت ریاضی پیشرفته با حضور استاد سرکار خانم  دری

34 ساعت ریاضی تقویتی با حضور استاد جناب آقای ملکی

34 ساعت ریاضیات پایه با حضور استاد جناب آقای قاسمیارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :