صفحه اصلیاخبارجشن نوروزی ایران زمین

جزئیات خبر

۶ فروردين ۱۳۹۸
جشن نوروزی ایران زمین

پنجره باز می شود، بوی بهار می رسد
مزرعه سبز می شود، غنچه گل می شکفد
باد بهار می وزد ، مژده که یار می رسد
باد بهار می وزد ، مژده که یار می رسد
.
.
دف خروش می کند، شهر ز شوق می طپد
چشمه برون می زند، آب روان می شود
نی صدا می زند، شور به پا می کند
پیر جوان می شود، رقص سماع می کند
خورشید آسمان عشق، صبح طلوع می کند
بلبل نغمه خوان عشق، نغمه دوباره سر دهد
می کده باز می شود ، تشنه به آب می رسد
ابر سیاه می رود، یار به یار می رسد
باد بهار می وزد، مژده که یار می رسد
باد بهار می وزد، مژده که یار می رسدارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :