صفحه اصلیاخبارمانور زلزله

جزئیات خبر

۱۸ آذر ۱۳۹۳
مانور زلزله

همزمان با مانور سراسری زلزله به منظور آموزش و تمرین آمادگی مناسب در برابر حوادث و بلایای طبیعی و به خصوص زلزله ، مانور زلزله فرضی در مدرسه برگزار گردید...

فرزندان عزیزمان در راستای کسب آمادگی هرچه بیشتر در مقابل حوادث طبیعی و به خصوص زلزله ضمن فراگیری نقاظ ایمن و غیر ایمن در اماکن و به خصوص در فضای مدرسه با نواخته شدن زنگ وقوع زلزله فرضی آموخته های خود را در معرض آزمایش گذاشته و توانمندی خود را برای مدیریت هرچه بیشتر حوادث و رویداد های غیر مترقبه افزایش دادند. ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :