صفحه اصلیاخبارطرح مدرسه گردانی، دانش آموزان کلاس های دوم ارس و تفتان

جزئیات خبر

۷ اسفند ۱۳۹۷
طرح مدرسه گردانی، دانش آموزان کلاس های دوم ارس و تفتان

در ادامه طرح مدرسه گردانی، دانش آموزان کلاس های دوم ارس و تفتان در هیبت پرسنل سخت کوش ایران زمین مسئولیت پذیری اجتماعی تمرین کردندارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :