صفحه اصلیاخبارتقدیر کانون هموفیلی ایران از خانواده ایران زمین

جزئیات خبر

۲۷ بهمن ۱۳۹۷
تقدیر کانون هموفیلی ایران از خانواده ایران زمین

تقدیر کانون هموفیلی ایران از خانواده ایران زمین به منظور مشارکت گسترده،مهربانی و اشاعه عشق فراوان به همنوع

 

باشد که برکت این حرکت انسان دوستانه تمام ابعاد زندگی خانواده ایران زمین را در برگرفته و ادامه دار باشد.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :