صفحه اصلیاخبارتهیه شور توسط کلاس سومی های

جزئیات خبر

۱۹ آذر ۱۳۹۷
تهیه شور توسط کلاس سومی های

آموزش تلفیقی دروس مختلف به منظور لذت از فرآیند یادگیری،یکی از رئوس اصلی برنامه آموزشی مجموعه ایران زمین است 

دانش آموزان ضمن یادگیری علوم تجربی و آشنایی با روش های نگهداری مواد خارج از یخچال آشنا شدند همچنین همکاری و مشارکت در گروه را برمبنای سرفصل های دانش اجتماعی تمرین کردند.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :