صفحه اصلیاخبارسالاد بار خیریه کلاس سومی ها

جزئیات خبر

۲۱ آبان ۱۳۹۷
سالاد بار خیریه کلاس سومی ها

رسم زیبای کلاس سومی های ایران زمینی هرساله برگزار یک خیریه شورانگیز است کلاس سومی های مهربان به منظور تلفیق دروس ریاضی و علوم و دانش اجتماعی گام به گام هم سالادبار هیجان انگیزی راه می اندازند و با فروش آن به اولیا خیرخواهشانمبلغی را برای مقاصد خیرخواهانه جمع میکنند ، به محک هدیه میدهند ، لباس زمستانی چند نفر از هم وطنان نیازمند را تهییه میکنند و امسال هم در نظر دارند با یاری شما کمک هزینه ای برای آزادی یک زندانی نیازمند جمع کنند.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :