صفحه اصلیاخبارباشگاه کتابخوانی

جزئیات خبر

۷ آبان ۱۳۹۷
باشگاه کتابخوانی

باشگاه کتابخوانی ایران زمین با هدف ارتقا فرهنگ کتابخوانی و غرق شدن در دنیای هیجانات و شعر ها و قصه های مختلف افتتاح شد.

در این طرح دانش آموزان پنج جلد کتاب به دلخواه تهیه و به کلاس می آورند و در کتابخانه کلاسی به امانت می گذارند. هرشب یک کتاب را به منزل می برند و در دنیای شگفت انگیز آن غرق می شوند و روز بعد سیر و سلوک خود را با کتابی دیگر انجام می دهند.

این برنامه همراهی شما را در منزل می طلبد.

دست به دست هم دهیم و کتابخوانی را در جان کودکان نهادینه کنیم.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :