صفحه اصلیاخباربرنامه های هیجان انگیز در زنگ تفریح های شاد

جزئیات خبر

۱۵ مهر ۱۳۹۷
برنامه های هیجان انگیز در زنگ تفریح های شاد

امروزه در کشورهای پیشرفته توجه ویژه ای به مقوله ی بازی کودکان میشود.

روانشناسان،پزشکان و کارشناسان تربیت بدنی و علوم ورزشی با توجه به ماشینی شدن زندگی همیشه دنبال راهکار هایی برای استفاده از حداقل فضای های موجود هستند و معتقدند میتوان با طراحی هدفمند بازی ها از این مهم غیر قابل صرف نظر که همان بازی است خلا به وجود آمده رشدی ـ حرکتی را جبران کرد.

کودکان در هیچ زمانی مانند زمان بازی جدی نیستند.

ما در مجموعه ایران زمین با استفاده از متخصصین این  حوزه سعی در استفاده بهینه از انواع بازی در زنگ تفریح در رشد کودکان در حیطه های مختلف شناختی ، هیجانی حرکتی داریم.

با ما و برنامه های هیجان انگیز و حرفه ای تیم ورزشی ما، برای ایجاد زنگ های تفریح شاد در یک سال تحصیلی همراه شوید.. 

 ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :