صفحه اصلیاخبارروز شمار نوروز

جزئیات خبر

۲۴ اسفند ۱۳۹۶
روز شمار نوروز

روز شمار نوروز ایران زمین به داستان باستانی فلسفه وجودی سنجد و سیب و سمنو در هفت سین رسید 

در این پروژه دانش آموزان با مفهوم نماد های هفت سین آشنا شدند و با شادی و لذت وصف ناپزیری مشغول آماده سازی آن ها شدند. ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :