صفحه اصلیاخبارپیشنهاد و یا اختراع من برای حل مشکل آلودگی هوا

جزئیات خبر

۲۸ بهمن ۱۳۹۶
پیشنهاد و یا اختراع من برای حل مشکل آلودگی هوا

 آلودگی هوا به یکی از معضلات اساسی شهر تهران تبدیل شده است . دانش آموزان ایران زمینی به عنوان شهروندانی مسئول دست به کار شده اند و پیشنهادات واختراعات خود را ارائه کرده اند. ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :