صفحه اصلیاخباردست به دست هم میدهیم برای کمک به زلزله زدگان

جزئیات خبر

۲۴ آبان ۱۳۹۶
دست به دست هم میدهیم برای کمک به زلزله زدگان

دانش آموزان ایران زمینی به همراه اولیا و آموزگاران خود ، سعی کردند در خور توان   رنج و محنت هموطنان خود را التیام بخشند و در حد توان، هدایایی را برای زلزله غرب  ایران اختصاص  دادند ، بسته بندی کردند و با خلوص نیت فرستادند . باشد که لبخندی بر لبی آورند و اشکی از گونه ای بزدایند .ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :