صفحه اصلیاخبارکلاس اولی ها در ایران زمین

جزئیات خبر

۳۰ مهر ۱۳۹۶
کلاس اولی ها در ایران زمین

ما کلاس اولی ها  در ایران زمین هر هفته با نمایش های جذاب اکبر وکدخدا با سواد تر می شویم  زیرا ما اعتقاد داریم یادگیری لذت بخش، اثربخش ترین و ماندگارترین خواهد بود. 

لذت با سوادی در ایران زمین همراه با خلق خاطرات فراموش نشدنی است . ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :