صفحه اصلیاخبارکارگاه روانشناسی

جزئیات خبر

۱ خرداد ۱۳۹۶
کارگاه روانشناسی

به منظور آموزش و آشنایی خانواده های محترم با مباحث تربیتی و روانشناسی رشد دوره های مدون کارگاه روان شناسی توسط جناب آقای دکتر محسن سودمند برگزار می شود.

با توجه به اهمیت ارتباط دو سویه خانه و مدرسه به منظور تبدل اطلاعات صحیح و به منظور آموزش و آشنایی خانواده محترم  با مباحث تربیتی و روان شناسی رشد آخرین کارگاه روان شناسی در سال تحصیلی 96-95  را با عنوان "جمع بندی جلسات کارگاه های روان شناسی و پرسش و پاسخ " برگزار گردید.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :