صفحه اصلیاخبارکارگاه روانشناسی

جزئیات خبر

۱۳ بهمن ۱۳۹۵
کارگاه روانشناسی

به منظور آموزش و آشنایی خانواده های محترم با مباحث تربیتی و روانشناسی رشد دوره های مدون کارگاه روانشناسی توسط جناب آقای دکتر محسن سودمند برگزار گردید.

با توجه به اهمیت ارتباط دو سویه خانه  مدرسه و به منظور تبادل اطلاعات صحیح و به منظور آموزش و آشنایی خانواده های محترم با مباحث تربیتی و روانشناسی رشد دومین کارگاه  روانشناسی توسط جناب آقای دکتر محسن سودمند با عنوان "آشنایی با مراحل و ابعاد مختلف رشد کودکان و شیوه های رویارویی با اضطراب کودکان" برگزار گردید.

 ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :