صفحه اصلیاخبارجشن خودکار

جزئیات خبر

۲۳ دي ۱۳۹۵
جشن خودکار

به منظور ترغیب دانش آموزان نُه ساله و به بهانه ورود آنها به مرحله جدیدی از آموزش جشن خودکار برای این فرزندان برگزار شد.

به منظور تشویق فرزندان نُه ساله، برای دست گرفتن خودکار و ورود به این مرحله جدید یادگیری و آموزش، جشن خودکار با اهداء 4 رنگ خودکار برای دانش آموزان برگزار شد.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :