صفحه اصلیاخبارتشریح هدفمند

جزئیات خبر

۲۳ دي ۱۳۹۵
تشریح هدفمند

به منظور بهره مندی از تمامی امکانات آموزشی  بالا بردن بهره آموزشی در دانش آموز، تشکیل کلاسهای تشریح اعضاء بدن حیوانات پایه ریزی شد.

تشابه بین بدن انسان ها و حیوانات و موجودات زنده و کنجکاوی دانش آموزان برای آشنایی با این پدیده ها ما را بر آن داشت تا اجزاء بدن حیوانات را از نزدیک لمس کنند و بیاموزند.

کلاس های مدون تشریح اجزاء بدن حیوانات در دبستان ایران زمین فرصت رویایی با این مهم را برای کشف و شهود بیشتر به دانش آموزان خواهد داد.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :