صفحه اصلیاخبارطرح پژوهشگر کوچک

جزئیات خبر

۲۳ دي ۱۳۹۵
طرح پژوهشگر کوچک

طرح پژوهش گر کوچک در مدرسه ایران زمین برگزار گردید.

فرزندان ایران زمین، با انجام آزمایشهای علمی و پژوهشی با برنامه های از قبل تعیین شده با افزایش قدرت تحلیل و نتیجه گیری خود پرداختند. این تجربه شیرین فرزندان علاوه بر دستاوردهای علمی و پژوهشی باعث اشتیاق دانش آموزان به یادگیری شد.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :