صفحه اصلیاخبارکتابخوانی در شهر کتاب

جزئیات خبر

۲۳ دي ۱۳۹۵
کتابخوانی در شهر کتاب

با توجه به اهمیت کتابخوانی و به منظور پیوند دادن این فرهنگ با فرزندان ایران زمین، روز کتابخوانی در شهر کتاب میدان الف برگزار شد.

از آنجا که رسانه های پر زرق و برق امروزی، جای رسانه مفید و غیر قابل جایگزین کتاب را گرفته است، ایران زمین طبق برنامه ریزی دقیق و از قبل تعیین شده برای پیوند دادن دانش آموران با فرهنگ کتابخوانی و ایجاد شور و شوق کتابخوانی ، در آنها، این روند را به گردش در شهر کتاب میدان الف برگزار کرد.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :