صفحه اصلیاخبارمعاینات مدون چشم

جزئیات خبر

۱۶ دي ۱۳۹۵
معاینات مدون چشم

فرزندان ایران زمین در معاینات ادواری دبستان توسط چشم پزشک معتمد مدرسه مورد معاینه قرار گرفته و آموزش های لازم را برای حفظ و مراقبت بهتر از بهداشت چشم خود دریافت نمودند.

طبق برنامه ریزی های تدوین شده و در پی رسیدن به معیارهای بهداشتی - آموزشی مدرسه معاینات ادواری در طول سال تحصیلی در چهار نوبت انجام می شود. این برنامه در جهت سنجش بینایی ، شنوایی ، سلامت دهان و دندان و صافی کف پا و ستون فقرات و آموزشهای لازم به دانش آموزان می باشد  ، هر یک از دانش آموزان دارای پرونده بهداشتی خود هستند که توسط پزشکان معتمد مدرسه، طی معاینات مرتب، تدوین شده است، در واحد بهداشت دبستان ایران زمین زی این معاینات، آموزش های لازم جهت پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی لازم در این راستا داده می شود.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :