صفحه اصلیاخبارمانور زلزله

جزئیات خبر

۱۶ دي ۱۳۹۵
مانور زلزله

همزمان با مانور سراسری زلزله، مانور زلزله فرضی در مدرسه برگزار گردید...

فرزندان عزیزمان در راستای کسب آمادگی هرچه بیشتر در مقابل حوادث طبیعی و به خصوص زلزله ضمن فراگیری نقاط ایمن و غیر ایمن در اماکن و به خصوص در فضای مدرسه با نواخته شدن زنگ وقوع زلزله فرضی آموخته های خود را در معرض آزمایش گذاشته و توانمندی خود را برای مدیریت هرچه بیشتر حوادث و رویداد های غیر مترقبه افزایش دادند.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :